Projektovanie v 3D Grafických systémoch

 

Téma vyučovacieho premetu je zameraná na prácu s programom TurboCAD. Je to jeden z niekoľkých programov, pomocou ktorých je možné na profesionálnej úrovni modelovať, vizualizovať 3D modely a vytvárať ich výkresovú dokumentáciu. V tejto časti sa zameriame na 3D modelovanie a na tvorbu výkresovej dokumentácie.

 

 

Obrázok