Úvod >> 3D modelovanie

Táto časť je zameraná na zvládnutie programu TurboCAD na základnej používateľskej úrovni 3D modelovania. To znamená na takej úrovni, aby absolventi kurzu mohli začať v iných odborných predmetoch využívať možnosti tohto profesionálneho nástroja. Napríklad pre predmet konštrukčné cvičenia to znamená zameniť rysovaciu dosku, ceruzku a pravítko za počítač a tlačiareň.

 

Existujú tri základné spôsoby, ako v priestore vymodelovať objemový model:

  1. pomocou objemových telies a Booleovských operácií
  2. pomocou  vytvorených kriviek a Booleovských operácií
  3. kombináciou predošlých dvoch spôsobov, ktorá je asi najvýhodnejšia

 

Ukážka práce v programe TurboCAD v12 - 3D modelovanie:

TurboCAD - úvod do 3D editacie

 

 

Obrázok

 

Obrázok