Úvod >> 3D Booleovské operácie

 

Základné 3D Booleovské operácie:

 

Booleovské operácie používajú dva existujúce prekrývajúce sa 3D objekty pre vytvorenie nového objektu. Objekty môžu býť zjednotené, odčítané, vytvorené prieniky alebo odrezané. Akonáhle je booleovská operácia dokončená, môžete upravovať objekty, ktoré ste použili pre vytvorenie.

 

Obrázok

 

 

 

- 3D zjednotenie

- 3D rozdiel

- 3D prienik

- 3D rez