Úvod >> Konštrukčný výkres

Konštrukčný výkres

 

Dostávame sa k našej poslednej lekcii. Ďalšou dôležitou schopnosťou profesionálneho programu na tvorbu 3D modelov je rýchle generovanie výkresovej dokumentácie z už vymodelovaného 3D modelu.

Vytváranie pohľadov 3D objektu

Vkladanie pohľadov 3D objektu

 

Obrázok