Úvod >> Stolček

Stolček - podnožka

 

Pri modelovaní stolčeka využijeme vrstvy. Vrstvy používame pri návrhu zložitejších modelov, ktoré sa skladajú z niekoľkých častí. Vrstvy nám umožnia kresliť akoby každú časť samostatne. V daný okamžik pomocou nich môžeme zobraziť v priestore modelu len tie časti, ktoré potrebujeme, aby boli viditeľné a ostatné skryť, aby nám "nezavadzali". Vrstvy nám vytvárajú aj ďalšie možnosti, napríklad každú časť môžeme kresliť inou farbou a ak už máme niektorú časť nakreslenú v definitívnej podobe, môžeme ju uzamknúť a ochrániť pred náhodným modifikovaním.

Postup vytvorenia:

1. vytvorenie krivky

2. vytvorenie 3D medelu

Obrázok

 

Obrázok